webCTZENS

 

 

 

 

Όροι χρήσης εφαρμογής

Στο έγγραφο αυτό που αποτελεί τη σύμβαση παραχώρησης Δικαιώματος χρήσης του πληροφοριακού συστήματος webCITIZENS περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι ορισμοί :

Ως «Ιστοσελίδα» θα αναφέρεται η δικτυακή τοποθεσία www.webcitizens.gr όπου φιλοξενείται το πληροφοριακό σύστημα webCITIZENS
Ως «εφαρμογή» θα αναφέρεται το πληροφοριακό σύστημα πολιτικής κατεύθυνσης webCITIZENS.
Ως «προμηθευτής» θα αναφέρεται η κατασκευάστρια της ιστοσελίδας προσωπική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CITIZENS SOFTWARE και υπεύθυνο τον Ανδρέα Βαριαδάκη του Δημητρίου.
Ως «δεδομένα» θα αναφέρονται όλες οι πληροφορίες (κείμενο γραφικά και ήχος) που τυχόν αποθηκεύει ο χρήστης και επεξεργάζεται με τη βοήθεια της εφαρμογής.
Ως «Πελάτης» θα αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που – με εφάπαξ πληρωμή ή μηνιαία συνδρομή - αποκτά λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή.
Ως «χρήστης» θα αναφέρεται ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας που λειτουργεί της εφαρμογή για λογαριασμό του πελάτη.
Ως «Μηνιαία συνδρομή» θα αναφέρεται το ποσό που ο πελάτης υποχρεούται να προπληρώνει στην αρχή του μήνα ως αντάλλαγμα για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και χρήση της εφαρμογής.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εφαρμογή παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Ο προμηθευτής δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα καλύψει τις απαιτήσεις του πελάτη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ο προμηθευτής αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της εφαρμογής σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.

Ο προμηθευτής ενδέχεται να ενημερώνει την εφαρμογή με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων μέσω νέων εκδόσεων. Η ενημέρωση της εφαρμογής ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο πελάτης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των δεδομένων. Ο προμηθευτής θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας της εφαρμογής και την αποτροπή της διαγραφής των δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο πελάτης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της εφαρμογής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οιονδήποτε λόγο και συνιστά μετ’ επιτάσεως στον πελάτη να προβαίνει σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία.

Ο πελάτης αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα δεδομένα του και υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστής του προμηθευτή. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της εφαρμογής προϋποθέτει την εκ μέρους του πελάτη προκαταβολή μηνιαίας συνδρομής ή εφάπαξ εξόφλησης του τιμήματος της εφαρμογής. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα του προμηθευτή και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στον πελάτη καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο πελάτης αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

Ο πελάτης ή και ο χρήστης κατά την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση της εφαρμογής:
- με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
- για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,
- για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
- με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση της εφαρμογής από τρίτους.

Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής (ολικά ή μερικά) από τον πελάτη/χρήστη και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση της εφαρμογής από τον πελάτη/χρήστη ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση της εφαρμογής από άλλους πελάτες της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο πελάτης/χρήστης παρεμποδίζει τη χρήση της εφαρμογής από τρίτους.

Ο πελάτης κατά την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής δεν δικαιούται να:
παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση της εφαρμογής από τρίτο φυσικό (εξαιρουμένων των χρηστών) ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών),
- επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών) να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα της εφαρμογής,
- χρησιμοποιεί την εφαρμογή με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
- επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους,
- αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής,
- αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση της εφαρμογής ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του προμηθευτή,
- ελέγξει τη διαθεσιμότητα, απόδοση, αξιοπιστία της εφαρμογής με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικής υπηρεσίας ή για την έκδοση συγκριτικών ή στατιστικών στοιχείων σε σχέση με άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από ανταγωνιστές του προμηθευτή,
- χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα της εφαρμογής και των λειτουργιών του.

Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τον προμηθευτή έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με: (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους χρήστες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης της εφαρμογής εκ μέρους του πελάτη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας.

Η χρήση της εφαρμογής από τον πελάτη/χρήστη προϋποθέτει την εκ μέρους του πελάτη χρήση φυλλομετρητή (browser) ο οποίος να είναι συμβατός με την εφαρμογή. Η λίστα των συμβατών με την εφαρμογή φυλλομετρητών θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση του πελάτη/χρήστη μέσω της ιστοσελίδας και όποτε αυτό είναι εφικτό, μέσω email που θα αποστέλλει ο προμηθευτής στον πελάτη/χρήστη. Εναλλακτικά, η χρήση της εφαρμογής από τον πελάτη/χρήστη μπορεί να γίνεται μέσω κινητής συσκευής (π.χ κινητό τηλέφωνο) η οποία υποστηρίζει λειτουργικό Android ή iOS.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δύο τρόπους καταβολής του τιμήματος. Με εφάπαξ εξόφληση του συνολικού τιμήματος της εφαρμογής που θα συμφωνηθεί κατόπιν σχετικής οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή ή με μηνιαία/εξαμηνιαία ή ετήσια συνδρομή που θα προκαταβάλλεται στην αρχή της αντίστοιχης περιόδου.

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού εκ μέρους του πελάτη ή του προμηθευτή για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη, την αποδοχή των όρων της σύμβασης και τέλος με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμήματος ανάλογα με το μοντέλο πληρωμής που θα επιλέξει ο πελάτης (εφάπαξ ή συνδρομή)
Σε περίπτωση συνδρομής (μηνιαία/εξαμηνιαία ή ετήσια) αυτή λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της περιόδου που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα συνδρομή. Με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της περιόδου για την οποία ο πελάτης είχε προκαταβάλλει συνδρομή, το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής λήγει αυτόματα και ο πελάτης, δύναται να διατηρήσει για τις επόμενες 10 ημέρες περιορισμένη πρόσβαση προβολής (read only) στα δεδομένα του τα οποία θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του δικαιώματος χρήσης. Ο πελάτης, εφόσον δεν ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του και όλων ανεξαιρέτως των δεδομένων του, μπορεί να τον επανενεργοποιήσει εντός της περιόδου των 12 μηνών προκαταβάλλοντας τη συνδρομή και ανακτώντας και πάλι πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του που ήταν καταχωρημένα πάντα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής, και καθ όλη την περίοδο των 10 ημερών που ο πελάτης/χρήστης έχει πρόσβαση στην εφαρμογή, διατηρεί το δικαίωμα να εξάγει όλα τα δεδομένα που καταχώρησε στην εφαρμογή ή να ζητήσει την επ’ αμοιβή βοήθεια του προμηθευτή για αυτό.
Εξαίρεση των παραπάνω αποτελεί το δίχως χρέωση παραχωρούμενο και χρονικά περιορισμένο σε τριάντα (30) ημέρες δικαίωμα δοκιμαστικής χρήσης της εφαρμογής, μετά τη λήξη του οποίου ο πελάτης δεν θα έχει καμία απολύτως πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της εφαρμογής, ούτε θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πίσω τα δεδομένα που θα έχει τυχόν καταχωρίσει κατά τη δοκιμαστική αυτή περίοδο.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον πελάτη και τη δημιουργία λογαριασμού, δια της καταχώρησης e-mail και συνθηματικού (password) για κάθε έναν από του χρήστες του πελάτη.
Ο πελάτης/χρήστης έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.

Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση της εφαρμογής με χρήση του συνθηματικού του. Ο προμηθευτής δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον πελάτη/χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τον προμηθευτή σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

Ο πελάτης φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια της σύμβασης. Ο προμηθευτής δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον πελάτη από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τον προμηθευτή σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του.

Ο πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του στον προμηθευτή να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με την εφαρμογή ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν την εφαρμογή και τις λειτουργίες της, για νέες εφαρμογές ή δυνατότητες της εφαρμογής που ο προμηθευτής θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που ο προμηθευτής ή οι συνεργαζόμενες του εταιρίες παρέχουν. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση της εφαρμογής για μηνύματα από τον προμηθευτή σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να διακόψει τη χρήση της εφαρμογής και της ιστοσελίδας μπορεί χωρίς επιπλέον κόστος να λάβει αντίγραφα των δεδομένων του χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που του παρέχονται από την εφαρμογή. Κατόπιν μπορεί εγγράφως να αιτηθεί τη διαγραφή του λογαριασμού και όλων των δεδομένων του. Ο προμηθευτής εάν δεν λάβει από τον πελάτη έγγραφη εντολή διαγραφής των δεδομένων του, έχει την υποχρέωση να διατηρήσει αυτά για 12 μήνες από τη λήξη της συνδρομής και κατόπιν να προχωρήσει στην διαγραφή τους χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των δεδομένων του πελάτη.

Ο προμηθευτής δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για την εφαρμογή ή και την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα ή και η εφαρμογή ενδέχεται να παρουσιάσουν διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο πελάτης να μην έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο πελάτης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της εφαρμογής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο.

Για την εφαρμογή παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω του συνδέσμου «Υποστήριξης». Αυτά είναι τα κείμενα και τα video βοήθειας στη χρήση της εφαρμογής καθώς και τεχνικές οδηγίες (Οδηγίες χρήσης, How to videos, Q & A). Ο προμηθευτής μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για την εφαρμογή οι οποίες χρεώνονται κατά περίπτωση.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του προμηθευτή για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.webcitizens.gr. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής από αυτόν συνεπάγεται ότι Ο πελάτης αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής του προμηθευτή για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του πελάτη/χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση και τη λειτουργία κάποιων εφαρμογών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του πελάτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του,αλλά αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη στον αποστολέα. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του πελάτη/χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής. Ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία της εφαρμογής είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

Η εφαρμογή ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία της εφαρμογής, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς Ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος www.webcitizens.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου o πελάτης οφείλει να απευθύνεται.

Η εφαρμογή ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. Ο προμηθευτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας, σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από την εφαρμογή υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

Ο προμηθευτής παρέχει την εφαρμογή και τις συναφείς με αυτήν (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από την εφαρμογή βαρύνει τον πελάτη. Ο προμηθευτής δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εφαρμογή και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Ο προμηθευτής αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά: δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση της εφαρμογής θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση της εφαρμογής θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των δεδομένων.

Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του πελάτη ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του πελάτη χρήση της εφαρμογής παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, ο προμηθευτής με δικά του έξοδα, θα υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και θα τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από τον προμηθευτή υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης:
- ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τον προμηθευτή όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο πελάτης λάβει γνώση της αξίωσης,
- παραχωρεί στον προμηθευτή τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού, και
- διαθέτει στον προμηθευτή τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης ή το συμβιβασμό της.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής πιστεύει ή πιθανολογεί ότι τη εφαρμογή παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες της εφαρμογής ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, ο προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Ο προμηθευτής δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του πελάτη, στην περίπτωση που ο πελάτης τροποποιεί ή χρησιμοποιεί την εφαρμογή κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Ο προμηθευτής δεν θα αποζημιώσει τον πελάτη στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από τον ίδιο ή απορρέει από το συνδυασμό της εφαρμογής με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο πελάτη εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης της εφαρμογής, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από τον πελάτη για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης της εφαρμογής, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί.

Ο προμηθευτής ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει / αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες της εφαρμογής ή / και ορισμένες εκδόσεις της εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο τον πελάτη τόσο μέσα από την ιστοσελίδα, όσο και με απευθείας ενημέρωση του πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του πελάτη στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση ιδίως σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάζει τους όρους της παρούσης.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της πρώτης συναλλαγής/πληρωμής για τη χρήση της εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Συνδρομητή, το καταβληθέν ποσό της συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Ο προμηθευτής μπορεί να απευθύνει στον πελάτη κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει ο ίδιος, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης των κοινοποιήσεων που παρέχονται μέσω δημοσίευσης σε τοποθεσία διαδικτυακής πύλης θα νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποίησης.

Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του πελάτη. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης της εφαρμογής θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του πελάτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης της εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της εφαρμογής.

Ο προμηθευτής δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του πελάτη για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής της εφαρμογής εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δημιουργία του λογαριασμού και στην αποδοχή των όρων της παρούσης, δηλώνει ρητά και διαβεβαιώνει ότι έχει πλήρη εξουσία δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον προμηθευτή που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.